Bog nade će vas ispuniti radošću i mirom

1 lipnja, 2021

"Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga" Rimljanima, 15:13

Bog nade. Kako je to lijepi naziv za Trojanstvenog Boga koji obećava ispuniti nas svom radošću, mirom, ljubavlju i nadom, svima nama koji se uzdamo u evanđelje Sina Njegove ljubavi, Krista. Bogu nije važno tko si. Bog je obećao radost i mir onima koji vjeruju u Krista. Onima koji vjeruju u oproštenje grijeha i vječni život, i to podjednako za Židove i za ne-Židove, za sužnje i za slobodne; muškima i ženskima, starima i mladima, crnima i bijelima. Jednom riječju - čovjeku!

Nitko nije isključen iz ovog slavnog obećanja. To obećanje, prema Njegovom neograničenom milosrđu obuhvaća otkupljenje i život vječni. Sam Bog nas je u velikom izobilju obećao ispuniti svim duhovnim blagoslovima. Radost u Gospodinu je naša snaga. Božji mir i zajedništvo svetih je Božji dar nama za našu nadu u Bogu.

Sva Njegova obećanja, bilo prošla, sadašnja ili buduća, osigurana su u Njegovoj nepromjenjivoj i nepromjenjivoj Riječi. Ne samo da imamo sigurnost u vječnu, nebesku slavu koja dolazi - nego Njegova obećanja uključuju i ovo sadašnje doba To znači da je čitav naš život osiguran, ako smo nadu položili u Njega, Boga.

Sigurni smo u Isusovom zagrljaju i ništa nas ne može odvojiti od našeg slavnog Boga nade - ni razna iskušenja ovog sadašnjeg života ni gorke okolnosti sa kojima se svi moramo suočiti. Ni pustoš stare naravi grijeha ni iskušenja neprijatelja koji žele naše uništenje ne mogu nas odvojiti od ljubavi prema Bogu i naše nade koja je u Kristu Isusu, našem Gospodinu.

Sveti Pavao se moli da budemo ispunjeni svaki dan svog života Božjom radošću i Božjim mirom dok vjerujemo u Njega, kako bismo mogli obilovati nadom. Snagu za tu nadu nam daje Duh Sveti.

Koja je to velika privilegija, imati nadu u Boga. Neka nas motivira da proširimo našu spoznaju slavnog Boga nade! Bog nas je već blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Kristu Isusu, našem Gospodinu, dok se pouzdajemo u njegovu neraskidivu Riječ.

Moja molitva
Ljubeći Boga, moje se srce raduje kad shvatim dubinu ljubavi koju ima prema meni. Uistinu, ti si moj slavni Bog nade i zahvaljujem Ti što ovo nije slučajna „nada“ svijeta već nada koja je sigurno utemeljena na Tvojoj Riječi. Omogući mi da podijelim ovu istinu s onima s kojima danas dolazim u kontakt, Tvoju na hvalu i slavu, u Kristovo ime. AMEN!

Podijelite ovu objavu
komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Copyright 2022 Rafael
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram