Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove

1 listopada, 2022

Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove, inače je omiljena pobožnost pape Franje. Oslobađa nas od zamki đavla i grijeha iz kojih bespomoćni i očajni sami pokušavamo izaći. "Svi čvorovi našega srca i svaki čvor naše savjesti, može se razvezati"

Prije početka molitve ove devetnice, kao i svake druge, preporuča se sveta  ispovijed kako bismo bili u stanju milosti te što češća sveta misa kroz dane molitve devetnice. Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove, inače je omiljena pobožnost pape Franje. Oslobađa nas od zamki đavla i grijeha iz kojih bespomoćni i očajni sami pokušavamo izaći.  “Svi čvorovi našega srca i svaki čvor naše savjesti, može se razvezati”

Kako moliti?

– Prekrižiti se
– Izmoliti čin pokajanja
– Zaziv Duhu Svetom
– Vjerovanje
– Izmoliti prve 3 desetice krunice
– Pročitati razmišljanje ( meditaciju ) za taj dan devetnice
– Zatim izmoliti zadnje 2 desetice krunice
– Molitva „Mariji koja razvezuje čvorove“
– Litanije – Biblijske Gospine litanije

Čin pokajanja!

Moj Bože, kajem se i žalim od sveg srca za sve svoje grijehe. Ne kajem se samo zato što sam zavrijedio kaznu za svoje grijehe, nego još više jer uvrijedih Tebe, neizmjernu dobrotu, dostojnu ljubavi iznad svega. Odlučujem s Tvojom svetom pomoći da Te neću više vrijeđati te da ću se čuvati grešne prigode. Gospodine, smiluj mi se i oprosti mi.

Zaziv Duha Svetoga

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti, u grudi štono stvori ih. ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti prste desne Očeve, od vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, Zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo I Krista, Sina njegova, i u Te, Duha Njihova, Da vjerujemo sveudilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu Mu, sa Tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen!

Pošalji Duha svojega i postat će. Aleluja! I obnovit ćeš lice zemlje. Aleluja!

Pomolimo se:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen

Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sišao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Krunica

Na tri prva zrna

1. Koji neka nam umnoži vjeru. 2. Koji neka nam učvrsti ufanje. 3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Radosna otajstva krunice (mole se ponedjeljkom i subotom):

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela. 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila. 3. Koga si, Djevice, rodila. 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala. 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna otajstva krunice (mole se utorkom i petkom):

1. Koji se za nas krvavim znojem znojio. 2. Koji je za nas bičevan bio. 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio. 4. Koji je za nas teški križ nosio. 5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva krunice (mole se srijedom i nedjeljom):

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo. 2. Koji je na nebo uzašao. 3. Koji je Duha Svetoga poslao. 4. Koji je tebe, Djevice, na neubo uzeo. 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Otajstva svjetla krunice (mole se četvrtkom):

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio. 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio. 3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao. 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio. 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Na početku i na kraju sv. krunice dodaje se ovaj zaziv:

“O, Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede, koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.”

Poslije svake desetke doda se:

“O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.”

Na kraju krunice molimo:

Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

MOLITVA “MARIJI KOJA RAZVEZUJE ČVOROVE” (moli se svakog dana)

Djevice Marijo, Majko lijepe ljubavi, Majko koja nisi nikad ostavila nijedno dijete koje traži pomoć, Majko čije ruke rade bez prestanka za tvoju voljenu djecu, jer su ispunjene božanskom Ljubavi i beskrajnim Milosrđem koje se izljeva iz tvog srca, okreni svoj pogled prepun sućuti prema meni. Vidi čvorove koji guše moj život. Ti poznaješ moju nevolju i žalost. Ti znaš koliko me ovi čvorovi paraliziraju.

Marijo, Majko kojoj je Bog povjerio dužnost da razveže čvorove života svoje djece, ja polažem svoj život u tvoje ruke. Nitko, čak ni Zli, ne može oduzeti tvoju milosrdnu pomoć. U tvojim rukama ne postoji nijedan „ čvor“ koji ti ne bi mogla razvezati. Majko, sva moćna, po tvojoj milosti i moći tvoga zagovora kod tvoga sina Isusa, mog Otkupitelja, primi danas ovaj „ čvor“ . . . ( imenuj ga, ako je moguće). Na slavu Božju, molim te da ga razvežeš zauvijek. Uzdam se u Te! Ti si jedinstvena Tješiteljica koju mi je Bog dao, ti si Tvrđava mojih slabih snaga, bogatstvo mojoj bijedi, oslobođenje od svega što me smeta da budem s Kristom.

Primi moj poziv. Čuvaj me, vodi me, štiti me. Ti si moje sigurno utočište!

“Marijo koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Pročitati razmišljanje (meditaciju) za taj dan devetnice

Prvi dan

Ljubljena Majko, Presveta Marijo, koja razvezuješ čvorove što guše tvoju djecu, pruži svoje milosrdne ruke prema meni. Danas ti predajem ovaj čvor . . . ( imenuj ga, ako je moguće) i sve negativne posljedice koje je prouzrokovao u mom životu. Dajem Ti ovaj čvor koji me muči, koji me unesrećuje i smeta da se sjedinim s tobom i tvojim Sinom Isusom, mojim Spasiteljem.

Utječem se tebi “Marijo koja razvezuješ čvorove” jer imam pouzdanje u tebe i znam da nećeš nikada prezreti grešnika koji te moli za pomoć. Vjerujem da ti možeš razvezati ovaj čvor jer ti je Isus dao svu moć.

Pouzdajem se u tebe da ćeš razvezati ovaj čvor jer ti si moja Majka. Znam da ćeš to učiniti jer me voliš istom ljubavlju kao i Bog.

Hvala ti moja ljubljena Majko!

“Marijo koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Tko traži milost, naći će je u Marijinim rukama.

Drugi dan

Marijo, ljubljena Majko, izvore svih milosti, moje se srce okreće prema tebi. Priznaje da sam grešnik/ca i da mi treba tvoja pomoć. Zbog svoje sebičnosti, srdžbe, nedostatka velikodušnosti i poniznosti, često sam zanemario/la milosti koje sam dobio/la od tebe. Okrećem se danas prema tebi, “Marijo koja razvezuješ čvorove”, da ti za mene izmoliš od svoga Sina Isusa čistoću srca, poniznost i pouzdanje. Živjet ću svaki dan prakticirajući ove vrline. Dat ću ti ih kao dokaz moje ljubavi prema tebi. Stavljam u tvoje ruke ovaj čvor . . . (imenuj ga, ako je moguće) koji mi smeta da se slava Božja očituje u meni.

“Marijo koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

S Marijom prikaži Bogu svaki trenutak dana.

Treći dan

Marijo, posrednice svih milosti, Kraljice neba, čije ruke primaju i dijele sva blaga Kralja, okreni svoje milosrdne oči prema meni. Polažem u tvoje svete ruke ovaj čvor mog života . . . svaku mržnju, svako zlopamćenje koje joj je uzrok.

Bože Oče, molim oproštenje za sve svoje grijehe. Pomozi mi da sada oprostim svim osobama koje su mi svjesno ili nesvjesno izazvale ovaj „čvor“.

Ispred tebe, ljubljena Majko, i u ime Tvog Sina Isusa, mog Spasitelja, koji je bio toliko vrijeđan i koji je znao oprostiti, ja opraštam sada svim osobama . . . i ja sebi opraštam također, zauvijek.

Hvala ti, “Marijo koja razvezuješ čvorove”, što razvezuješ u mom srcu “čvor” mržnje (srdžbe) i “čvor” koji ti sada prikazujem. Amen.

“Marijo koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Onaj koji želi milosti neka se okrene prema Mariji.

Četvrti dan

Predraga Majko, koja primaš sve koji te traže, smiluj mi se.

Polažem u tvoje ruke ovaj „ čvor“ . . . smeta mi da budem u miru, paralizira moju dušu, smeta mi da idem do mog Gospodina i da stavim svoj život u Njegovu službu.

Razriješi ovaj “čvor” moga života, moja Majko. Moli od Isusa ozdravljenje moje paralizirane vjere, koju prepreke na putu ruše. Hodaj sa mnom, predraga majko, da postanem svjestan/na da su ove prepreke ustvari prijatelji, da prestanem mrmljati, da se naučim zahvaljivati u svakom trenutku i radovati se, povjeravajući sve tvojoj moći.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Marija je Sunce od kojeg čitav svijet prima toplinu.

Peti dan

“Majko koja razvezuješ čvorove”, velikodušna i puna sućuti, okrećem se prema tebi da bi ti još jedanput predao/la ovaj „čvor“ . . . Molim te, udijeli mi Božju mudrost, da bih u svjetlu Duha Svetog razriješila sve ove teškoće.

Nikad te nitko nije vidio u ljutnji; naprotiv, tvoje su riječi uvijek bile pune blagosti.

Oslobodi me tuge, ljutnje i mržnje, što je taj čvor u meni stvorio. Predraga Majko, daj mi svoju blagost i mudrost da o svemu naučim razmišljati u tišini mog srca.

Kao što si učinila na Duhove, posreduj kod Isusa, za mene, da u svom životu primim novi izljev Duha Svetog. Duše Božji, siđi na mene!

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Marija je bogata Božjom snagom.

Šesti dan

Kraljice Milosrđa, predajem ti ovaj „čvor“ mog života . . . i molim te da mi daš srce koje zna biti strpljivo dok ne razriješiš ovaj “čvor”.

Nauči me slušati Božju Riječ, ispovijedati se, pričešćivati se, napokon ostani sa mnom. Pripremi moje srce da s anđelima slavim milost koju ćeš mi udijeliti.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Sva si lijepa, Marijo, i nikakva grijeha nema u tebi.

Sedmi dan

Prečista Majko, okrećem se danas prema tebi: molim te, razriješi ovaj “čvor” u mom životu . . . i oslobodi me utjecaja Zloga. Bog ti je povjerio veliku vlast nad svim demonima. Ja se danas odričem demona i svih veza koje sam imao/la s njima. Izjavljujem da je Isus moj jedini Spasitelj, moj jedini Gospodin.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove” zgazi glavu Zlome. Uništi zamke koje su proizvele ove čvorove u mome životu. Hvala, ljubljena Majko.

Gospodine, oslobodi me svojom Predragocjenom Krvlju!

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Ti si slava Jeruzalema, ti si dika roda našega!

Osmi dan

Marijo, Majko Božja, Presveta Djevice, bogata milosrđem, smiluj se svome djetetu i razveži ovaj „čvor“ . . . u mome životu.

Posjeti me, kao što si posjetila Elizabetu. Donesi mi Isusa, koji će mi donijeti Duha Svetoga. Pouči me prakticirati vrline: hrabrosti, poniznosti, vjere i kao Elizabeta da primim Duha Svetoga.

Želim da budeš moja Majka, moja Kraljica i moja prijateljica.

Dajem ti svoje srce i sve što mi pripada: moju kuću, moju obitelj, moja vanjska i unutarnja dobra. Pripadam Ti zauvijek. Stavi u mene svoje srce da bih mogao/la činiti sve što mi Isus kaže da činim.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Idimo dakle, puni pouzdanja, Prijestolju Milosti!

Deveti dan

Presveta Majko, naša Odvjetnice, ti koja razvezuješ “čvorove”, došla sam ti se danas zahvaliti što si htjela razvezati taj „ čvor“ . . . u mom životu. Ti poznaješ žalost koja mi je nanesena. Hvala ti, moja Majko, što si u svome milosrđu posušila suze mojih očiju. Hvala što si me primila u svoje ruke i dopustila da primim još jednu milost od Boga.

“Marijo koja razvezuješ čvorove“, ljubljena moja Majko, ja ti zahvaljujem što si razvezala čvorove u mom životu. Zaogrni me svojim plaštom ljubavi, čuvaj me pod svojom zaštitom, ispuni me svojim mirom.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Marija je majka nade, žena koja sluša, koja je uvijek prisutna.

Biblijske Gospine litanije

Presveta Majko, naša Odvjetnice, ti koja razvezuješ “čvorove”, došla sam ti se danas zahvaliti što si htjela razvezati taj „ čvor“ . . . u mom životu. Ti poznaješ žalost koja mi je nanesena. Hvala ti, moja Majko, što si u svome milosrđu posušila suze mojih očiju. Hvala što si me primila u svoje ruke i dopustila da primim još jednu milost od Boga.

“Marijo koja razvezuješ čvorove“, ljubljena moja Majko, ja ti zahvaljujem što si razvezala čvorove u mom životu. Zaogrni me svojim plaštom ljubavi, čuvaj me pod svojom zaštitom, ispuni me svojim mirom.

“Marijo, koja razvezuješ čvorove”, moli za mene!

Marija je majka nade, žena koja sluša, koja je uvijek prisutna.

Biblijske Gospine litanije

Moljenje litanija može započeti Psalmom95,kao i evanđeoski hvalospjev ( Lk1,68-79; Lk1,46-55; Lk2,29-32)

Gospodine, smiluj se,

Kriste, smiluj se,

Gospodine, smiluj se,

Kriste, čuj nas,

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas

Nova Evo,

Majko živih,

Rode Abrahamov,

Baštinice obećanja,

Izdanče Jišajev,

Kćeri Sionska,

Zemljo djevičanska,

Ljestve Jakovljeve,

Grme gorući,

Svetohranište Sveviišnjega,

Škrinjo zavjetna,

Prijestolje mudrosti,

Grade Božji,

Vrata istočna,

Izvore vode žive,

Zoro spasenja,

Veselje izraelsko,

Slavo jeruzalemska,

Diko puka našega,

Djevice nazaretska,

Djevice milosti puna,

Djevice Duhom Svetim osjenjena,

Djevice i Majko,

Službenice Gospodnja,

Službenice riječi,

Službenice ponizna i siromašna,

Zaručnice Josipova,

Blagoslovljena među ženama,

Majko Isusa – Emanuela,

Majko Sina Davidova,

Majko Gospodinova,

Majko učenika Isusovih,

Majko hitra u pohodu Elizabeti,

Majko koja se raduješ u Betlehemu,

Majko koja prikazuješ Sina u hramu,

Majko izbjegla u Egipat,

Majko strepnje u Jeruzalemu,

Majko providnosti u Kani,

Majko jaka na Kalvariji,

Majko molitve u dvorani posljednje večere,

Ženo novoga Saveza,

Ženo Suncem odjevena,

Ženo zvijezdama okrunjena,

Kraljice s desne Kraljeve,

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!

Blažena jer si riječ očuvala, mi te blagoslivljamo!

Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se!

Oče naš…

– Moli za nas, sveta Bogorodice,

– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Oče, ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku. Zahvaljujem ti što si nam, u punini vremena, po Blaženoj Djevici Mariji, darovao svoga Sina i našega Spasitelja; udijeli nam Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događanjima klice slobode i milosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Podijelite ovu objavu
komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Copyright 2022 Rafael
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram